PODMÍNKY ODDLUŽENÍ

1. Nacházet se v "úpadku", případně "hrozícím úpadku".

 1. Mít alespoň 2 různé věřitele.
 2. Mít peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.
 3. Být v platební neschopnosti, tj. zejména:
  • mít peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
  • mít zastavené platby podstatné části svých peněžitých závazků.
 4. Pokud nemáte závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, ale výše vašich měsíčních splátek je pro vás likvidační a situace je dlouhodobě neudržitelná, pravděpodobně se již nacházíte v hrozícím úpadku.

2. Shromáždění veškerých listin potřebných k přípravě povinných příloh a samotného návrhu na povolení oddlužení.

 1. Listiny prokazující úpadek (např. smlouvy, upomínky, výzvy, rozhodnutí soudu, exekuční příkazy, ...).
 2. Listiny dokládající příjmy za posledních 12 měsíců (např. výměr důchodu, výplatní pásky, výpis z účtu, ...).
 3. Listiny o očekávaných příjmech v následujících 12 měsících (např. pracovní smlouva, výměr důchodu, ...).
 4. Rodný list dítěte, či rozsudek o svěření dítěte do péče stanovující povinnost hradit výživné.
 5. Výpis z rejstříku trestů.
 6. V případě vlastnictví nemovitosti příslušný výpis z katastru nemovitostí.

3. Minimální ekonomická nabídka pro následné schválení oddlužení.

 1. Schopnost v rámci měsíčních splátek hradit v plné výši zejména:
  • minimálně částku 2.178 Kč v případě oddlužení jednotlivce či minimálně 3.267 Kč v případě společného oddlužení manželů,
  • běžné a dlužné výživné (dlužné výživné je rozpočítáno k úhradě do celého splátkového kalendáře),
  • odměnu za sepis a podání insolvenčního návrhu uplatněnou dle insolvenčního zákona (rozpočítáno k úhradě do celého splátkového kalendáře).
 2. Případně existence hodnotného majetku.

 3. Počínaje 01.06.2019 odpadla povinnost uhradit během 5 let nezajištěným věřitelům alespoň 30% výše jejich přihlášených závazků - na druhé straně ovšem přibyla povinnost "vynaložit veškeré úsilí, které lze spavedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek věřitelů".

4. Sledování poctivého záměru oddlužením. Absence lehkomyslného a nedbalého přístupu dlužníka k plnění povinností.

5. Předchozí insolvenční řízení nemusí být překážkou.

  Předchozí zrušení schváleného oddlužení z důvodu neschopnosti uhradit alespoň 30% nezajištěných závazků není překážkou pro podání nového návrhu na oddlužení.
 1. Insolvenční soud může přijmout za individuálně určených podmínek i návrh na povolení oddlužení tehdy:
  • bylo-li v posledních 10 letech před podáním nového návrhu dlužníku již jednou přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddužení,
  • došlo-li v posledních 5 letěch k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení z důvodu nepoctivého záměru, či nebylo oddlužení pro tento důvod schváleno nebo bylo schválené oddlužení zrušeno.

Body 1 - 5 se mohou v rámci jednotlivých případů našich klientů zásadně lišit, mohou se zde též objevit různé na první pohled nepřekonatelné problémy, a právě my pomáháme nalézt správné postupy jejich řešení.


Pro případ, že své dluhy nezvládáte hradit či splatit v přiměřené době a nevíte, zda-li je pro Vás oddlužení vhodným řešením či zda splňujete podmínky pro úspěšné oddlužení, neváhejte nás kontaktovat, např. prostřednictvím vyplnění nezávazného informačního formuláře či zavoláním do naší kanceláře.

Pro vyplnění nezávazného informačního formuláře klikněte "ZDE".

Insolvenční specialista: +420 739 309 647.